amorfna struktura


amorfna struktura
• amorphous structure

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • amórfen — fna o prid. (ọ̑) knjiž. ki je brez določene oblike; neizoblikovan, brezobličen: iz amorfne gmote modelirati kip; amorfna struktura / amorfna podoba mesta; njegova misel o umetnosti je še povsem amorfna / ekspr. amorfna množica neosveščena,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika